logotype
MENY
STÄNG X

Covid-19

Hur vi jobbar i vår verksamhet för att förhindra spridningen av covid-19.

Maxgränser:
Samtliga utrymmen har beräknats på detta sätt: utrymmenas kvadratmeter delat i 10. ( x / 10 )

På så sätt har vi fått fram en siffra som gör att varje medlem alltid har 10 kvm för sig själv och vi kan bedriva vår verksamhet på ett smittskyddsäkert sätt.

Entrén / Lounge = 150 kvm = 15 personer

Gym = 250 kvm = 25 personer

Omklädningsrum = 20 kvm = 2 personer

Signalen = 90 kvm = 9 personer

S:t Michael = 100 kvm = 10 personer

Riga = 120 kvm = 12 personer

Smittskyddsåtgärder:

  • På samtliga pass både dans och träning så är deltagarantalet justerat så att det är en person per 10 kvm. Beroende på passtyp så kan deltagarantalet vara lägre än så.
  • Handdesinfektion finns i receptionen, vid den obemannade ingången och in till varje sal.
  • Det finns spritflaskor samt handdukar till varje medlem i gymmet så man kan sprita av de redskap man använt.
  • På samma sätt finns det spritflaskor samt handdukar till varje medlem på gruppträningspass så man kan sprita av de redskap man använt.
  • Vi har satt upp skyltar där det står maxantalet i varje avgränsat utrymme, skyltar som säger att man ska hålla avstånd, skyltar för hur kunden kan hjälpa oss förhindra smittspridningen, skyltar där det står att man ska ta spritflaska och handduk.
  • Vi har ställt in årets dansshow och spelar istället in varje grupp för sig och klipper ihop till en film.
  • Inga föräldrar får vistas kvar i lokalen under tiden deras barn dansar.
  • Vi har lagt ett omlottschema för att minska på folksamlingarna kring entrén.

Hur kan du som medlem hjälpa oss att förhindra smittspridningen:

• Stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom.

• Tvätta händerna med tvål.

• Spraya och torka redskapen efter dig i gymmet och vid gruppträningen.

• Undvik att använda omklädningsrummet i största möjliga mån, kom ombytt. I omklädningsrummen får max 2 personer vistas samtidigt.

• Håll avstånd till varandra.