logotype
MENY
STÄNG X

Kroppsanalys

Charder U310 är en utmärkt kroppsanalysvåg för PT-verksamhet eller annan professionell rådgivning om kost och träning. Vågen analyserar kroppen och ger information om förändringar från tidigare mätningar för varje användare. Analysen förs automatiskt över till mobilapp och kan därifrån delas via mail, etc. till användaren. 

En skanning av kroppen tar 25 sekunder, hela proceduren att mäta en kund tar mindre en en minut. Man får resultat som är relevanta och går att använda som redskap för uppföljning på kost- och träningsplaner. 

Flik 1 sammanfattning: här finns förutom uppgifter om användaren vikt, BMI, nivå för bukfett (visceralt fett), kroppsfettprocent, kroppsfettmassa i vikt, skelettmuskulatur i vikt, muskel mass (Lean body mass som motsvarar kroppsvikt – fettmassa – benmassa), andel av vikten som är vatten, metabolisk kroppsålder, BMR basal Metabolic Rate och benmassa i kg.

Flik 2 i kroppsanalysen visar data för vikt.
Det här är ganska rakt på sak, aktuell vikt och jämförelse med tidigare mätningar. Appen visar ett viktspann inom vilket vikten räknas som idealvikt, till höger om det i blå rektangeln visar hur man förhåller sig till idealvikten. En positiv siffra innebär att man väger så mycket över intervallet och omvänt för ett negativt tal. Därefter visas ytterligare en jämförelse med invägningen första gången och förändring mot förra vägningen. Appen räknar fram ett aktuellt värde för BMI och avslutningsvis finns vikten för de senaste 7 vägningarna.

Flik 3 i kroppsanalysen innehåller data om kroppsfett.
Första sektionen visar total andel kroppsfett för hela kroppen och jämförelse med senaste mätningarna. Därefter ges en kommentar till totala andelen kroppsfett och till nivån för visceralt fett, som redovisas längre ner på sidan. Efter den följer en jämförelse med värdet vid första mätningen och senaste mätningen innan. Därefter anges nivån för bukfett, visceralt fett. Vid ett för högt värde bör personen sträva efter att minska detta. Bukfettet är metaboliskt aktivt och påverkar kärl, lever, blodtryck och blodfetter negativt.

Avslutningsvis visas statistik för personens andel kroppsfett vid de senaste 7 mätningarna och därefter segmentell fördelning av kroppsfettet på olika kroppsdelar.

Flik 4 – här kan vi se hur mycket muskelmassa kroppen består av och vi kan följa effekten av en träningsplan för att få bekräftelse att personen lyckas bygga muskelmassa. Här får man aktuellt värde med jämförelse med tidigare resultat. Det mest intressanta resultatet är värdet för skelettmuskler, det är den muskelmassa vi använder för att röra kroppen och som går att påverka med träning. Det finns en rekommendation för vilket intervall vikten skelettmuskler bör ligga med hänsyn till kroppslängd och kön. Slutligen visas resultat från de senaste 7 mätningarna och därefter en segmentell analys av fördelning för muskelmassa på olika kroppsdelar. 

Flik 5 visar hur stor andel av vikten som utgörs av vatten. Liksom de tidigare värdena för kroppsfett och muskelmassa visas här ett aktuellt värde med jämförelse med senaste veckans värde. Appen visar förändring från första kroppsanalysen och från den senaste och det finns värden för de senaste 7 mätningarna i grafen nedan. 

Flik 6, här finns en profilering av kroppstyp. Kroppstypen väger samman vikt, BMI och kroppsfettprocent. Har man tex högt BMI och låg kroppsfettprocent hamnar man i rutan ”Atletisk”, en person med låg vikt, lågt BMI men relativt hög fettprocent hamnar i rutan ”skinny fat”. Kroppsanalysen resulterar även i en uppskattat metabolisk ålder och här finner man även vikten för benmassa (skelett) och ett mått på basalmetabolismen (BMR)

Specifikationer  

Mätteknik

BIA, Bioelectrical Impedance Analysis, dubbla frekvenser (5kHz, 50kHz) för analys av 5 kroppssegment (höger och vänster arm, höger och vänster ben samt bål)

Mätelektroder

8 elektroder, 2 vardera för respektive höger och vänster hand och fot.

Mätning

Kroppsskanning ca 25s

Mätparametrar

 • Vikt 0-200kg, (0,05 steg i intervall 0-100kg, 0,10 steg i intervall 100-200kg)
 • BMI
 • Kroppsfett i procent
 • Kroppsfett vikt (kg)
 • Visceralt fett (fett inne i buken, runt organen)
 • Muskelmassa, skelettmuskler
 • Muskelmassa (Lean Body mass)
 • Segmentell muskelmassa, muskelvikt för höger/vänster arm, ben och bål
 • Segmentell fettmassa, fett vikt för höger/vänster arm, ben och bål
 • Kroppsvatten, procent av kroppsvikt
 • Kroppstyp, avseende vikt / skelettmuskelmassa / fettmassa
 • Trend för kroppstyp senaste mätningar
 • Metabolisk kroppsålder
 • Basalmetabolism, BMR, kaloriförbränning i fullständig vila
 • Skelettvikt, benmassa

Mått & vikt

 • Vikt 0-200kg, (0,05 steg i intervall 0-100kg, 0,10 steg i intervall 100-200kg)
 • BMI
 • Kroppsfett procent
 • Kroppsfett vikt
 • Visceralt fett (fett inne i buken, runt organen)
 • Muskelmassa, skelettmuskler
 • Muskelmassa (Lean Body mass)
 • Segmentell muskelmassa, muskelvikt för höger/vänster arm, ben och bål
 • Segmentell fettmassa, fett vikt för höger/vänster arm, ben och bål
 • Kroppsvatten, procent av kroppsvikt
 • Kroppstyp, avseende vikt / skelettmuskelmassa / fettmassa
 • Trend för kroppstyp senaste mätningar
 • Metabolisk kroppsålder
 • Basalmetabolism, BMR, kaloriförbränning i fullständig vila
 • Skelettvikt, benmassa