logotype
MENY
STÄNG X

Villkor

Köpevillkor Visby Träningscenter

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Visby Träningscenter och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.
Samtliga medlemskap är digitala, medlemskort ligger digitalt i appen och på kundens medlemsprofil.
Inga fysiska medlemskort distribueras.

2. Distansavtalslagen/ Återbetalningsskyldighet

Visby Träningscenter följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Visby Träningscenter om han/hon ångrat sitt köp.

Om kunden utnyttjat sin ångerrätt, betalas det belopp hen har betalat för varan tillbaka snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att kunden ångrat sig.

3. Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på Visby Träningscenter.

4. Avtalstid och uppsägning

Visby Träningscenter erbjuder medlemskap både med och utan bindningstid. Månadsmedlemskapet (månadskort, 6 månader, 12 månader) gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet. Samtliga belopp är inklusive moms (6%) och avser betalning i valuta SEK.

Uppsägning av löpande månadsdebitering:

  • Årskort löpande – 12 månader
  • Halvårskort löpande – 6 månader
  • Månadskort löpande – 1 månad. Medlemskapet debiteras månadsvis i förskott.
    Uppsägning av medlemskap sker via mail till info@visbytraningscenter.com med namn, personnr och orsak till uppsägning. Uppsägningstiden är 1 månad.

5. Prisändringar

Visby Träningscenter äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare avtal så justeras priset till då gällande prislista.

6. Avstängningvid utebliven betalning

Om betalning inte sker enligt avtalade betalningsvillkor, kommer kunden att stängas av från träning tills betalning sker.

7. Månadsvis betalning

Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott. Vid månadsdebitering är förfallodagen den 27:e varje månad. Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.
Om teckning saknas på kundens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickas en påminnelse för förfallen månadsavgift.
Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när angivet belopp har kommit in på Visby Träningscenter konto. Om betalningen inte erhålls senast på förfallodagen för påminnelse förbehåller sig Visby Träningscenter rätten att debitera eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

8. E-handel

För att medlemmen ska kunna betala inköpt medlemskap behöver betalningar för e-handel godkännas via dennes bank.

9. Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter

Kunder som på grund av särskilda omständigheter inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan mot giltigt intyg frysa sitt medlemskap.
Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom, graviditet, studier, värnpliktstjänstgöring eller jobb på annan ort ges med minst 30 dagar och längst med 365 dagar. Vid graviditet fryser vi normalt t.o.m. tre månader efter beräknad nedkomst.

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida: http://ec.europa.eu/odr.

20-11-25 1 (2)

Behöver medlemskapet frysas längre än dessa tre månader efter nedkomst datum, behöver medlem styrka detta med ett intyg.
Frysning av medlemskap vid resa i mer än 90 dagar ges med minst 90 dagar och längst med 365 dagar. Frysning av medlemskap ska ske i förväg. Endast vid sjukdom kan du ansöka om retroaktiv frysning.

Giltiga intyg:

Sjukdom / skada: Läkarintyg / utlåtelse av sjukgymnast
Graviditet: Inget intyg krävs
Jobb/militärtjänst på annan ort: Intyg från företag eller dylikt
Resa i mer än 90 dagar: Tur och retur biljett, adressändring eller dylikt
Begäran om frysning av medlemskap skickas till info@visbytraningscenter.com .

10. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta Visby Träningscenter om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mail adress.
Visby Träningscenter ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

11. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall

Visby Träningscenter ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

12. Praktiska ändringar

Visby Träningscenter förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka samt säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema.

13. Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Visby Träningscenter behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifter utelämnas ej till tredje part om ej behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet med intresseavvägning som rättslig grund.

14. Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Visby Träningscenter för överföring till denne.

15. Annan betalare

Om annan person eller företag, som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden, avbryter betalningarna, är kunden solidariskt betalningsansvarig.

16. Doping

Visby Träningscenter förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopningskontroller. Försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från Visby Träningscenter. Ingen återbetalning sker.

17. Cookies

Denna webbplats använder sig av cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på datorn och som innehåller information för att hjälpa webbplatsen att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessions cookies och som cookies som lagras permanent på datorn. Under tiden för ett första besök på webbplatsen blir webbläsaren tilldelad en sessions 1cookie som är unik och som används för att inte blanda ihop användaren med andra användare. För att kunna använda webbplatsen till fullo bör kunden tillåta cookies i sin webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge kunden som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter. Cookies kan raderas. På denna webbplats används cookies exempelvis för att hålla koll på kundens kundvagn, inställningar och vilka sidor som besökts för att kunna ge kunden en bättre kundupplevelse och support.

ANTIDOPNINGSPOLICY

  • Vi arbetar aktivt för att vara en anläggning fri från dopning
  • Vår definition av dopningsmedel är densamma som Lagen om förbud mot vissa dopningsmedel (1991:1996)
  • Vi står för en ren och hälsosam träning utan dopningsmedel, alkohol och narkotika
  • Vi samarbetar med polisen
  • Medlem som gjort sig skyldig till dopningsbrott kommer att stängas av

Det betyder:
I vårt arbete med att vara en anläggning fri från dopning utbildar vi all personal i dopningsförebyggande insatser. Vi har en policy och en handlingsplan för hur vi ska agera vid misstänkt eller pågående dopningsbrott (bruk och/eller försäljning) och hur vi arbetar förebyggande. Våra dokument revideras årligen.

Samarbetet med polisen innebär att de har rätt att utan föranmälan kontrollera nyttjandet av otillåtna dopningspreparat i våra lokaler. Genom ett nätverk med andra friskvårdsanläggningar i Visby begränsar vi gemensamt möjligheten till förekomst och bruk av dopning.
Som medlem accepterar/godkänner du att bruk av eller försäljning av dopningspreparat leder till avstängning; bruk 12 månader och försäljning 4 år.

Om du har frågor är du välkommen att fråga oss i personalen.